THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ CÁC BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY

Ban hành quy chế hoạt động, tiền lương thưởng trong Công ty số 207/TCCB-LĐ ngày 27/07/2011 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế và Kiểm Định Công Trình Xây Dựng Quang Huy

Lấy file Quyết Định ban hành quy chế hoạt động, tiền lương, thương về tại đây ----> Click Để Download
Lấy file Quy chế hoạt động, tiền lương, thương về tại đây ----> Click Để Download__________________________________________________________________________________________________
Bạn đang nghe ca sĩ  Quang Dũng  hát bài   Tình Yêu Ơi