CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN


Từ khi thành lập đến nay Công ty đã thực hiện hàng ngàn hợp đồng lớn nhỏ, qua các hợp đồng Quí khách hàng có thể đánh giá năng lực của Công ty. Sau đây là một số hợp đồng tiêu biểu, để quí khách hàng xem xét.

S tt Tên Công Trình Cơ Quan Ký Hợp Đồng Giá Trị Hợp  đồng Quy Mô Công Trình
I CÁC HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ
1 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình "Sửa chữa nâng cấp đường Phạm Văn Cội", huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ban QLDA XD công trình huyện Củ Chi 3.077.190.000
đồng
Đường dài 9.300 Km rộng 9.5 m trong đó có 1 cầu 3 nhịp 18m
2 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình "Sửa chữa nâng cấp đưởng Long Phước", phường Long Phước, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Ban QLDA XD công trình quận 9 1.890.263.000
đồng
Đường dài 5.790 Km rộng 9-12 m.
3 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình "Xây dựng kênh T1", huyện Hóc Môn. Ban QLDA XD công trình huyện Hóc Môn 4.100.256.000
đồng
Cống hộp 2x2.5mx2.5m đến 3x2.5mx2.5m dài 4.748 Km
4 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình "Xây dựng hệ thống thoát nước khu trung tâm huyện lỵ Củ Chi" Ban QLDA XD công trình huyện Củ Chi 2.725.923.000
đồng
Cống từ d100 đến cống hộp 3mx3m.
5 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình "Xây dựng hệ thống thoát nước khu đô thị hóa xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi" Ban QLDA XD công trình huyện Củ Chi 2.986.866.000
đồng
Cống từ d100 đến cống hộp 3mx3m.
6 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình thuộc dự án : Xây dựng mới đường Hương lộ 10 đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đến Quốc Lộ 1 Khu Quản lý Đường bộ Đường Thủy Đồng Nai 5.544.000.000 đồng Đường dài 24.748 Km rộng 12 m trong đó có 1 cầu 3 nhịp 33m
7 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình thuộc dự án : Hạ tầng kỹ thuật trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai Sở Khoa Học Công Nghệ Đồng Nai 4.034.395.000 đồng Đường dài 4.03 Km rộng từ 17.7m đến 42.0m, trong đó có vỉa hè + cấp nước + thoát nước + cấp điện
8 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình « Sửa chữa nâng cấp đường Trung Lập », Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 2.725.923.000 đồng Đường dài 10147m rộng: 12.5m trong đó có 1 cầu BT DUL dài 13.2 rộng 12.5m
9 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình « Sửa chữa nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (Đoạn Tân Quy – Tỉnh lộ 9) », Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 1.835.927.000 đồng Đường dài 6885m rộng 20m
10 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình « Đầu tư đường Sông Nhạn – Dầu Giây (Từ Hương lộ 10 đến đường ĐT 769)», Tỉnh Đồng Nai. Khu Quản lý Đường bộ Đường Thủy Đồng Nai 1.200.000.000 đồng Đường dài 4200m rộng 12.5m
6 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình « Sửa chữa nâng cấp đường Đỗ Đăng Tuyển », Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 598.935.000 đồng Đường dài 4895m rộng 9.0m
7 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình “Xây dựng Tỉnh lộ 6 mới (tuyến tránh tường bắn)”, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 456.235 .000 đồng Đường dài 2848m rộng 12.5m
8 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình « Sửa chữa nâng cấp đường Cây Trôm – Mỹ Khánh », Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 605.389.000 đồng Đường dài 4820m rộng 9.0m
9 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trìnhh “Sửa chữa nâng cấp đường Phú Hiệp”, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP HHCM. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 435.000.000 đồng Đường dài 3753m rộng 12.5m
10 Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công công trình “ Nâng cấp đường nối từ tỉnh lộ 15 vào Bùng Binh Gò Riềng”, huyện Củ Chi, TPHCM. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 508.477.000 đồng Đường dài 2352m rộng 9.0m trong đó có 1 cầu BT DUL dài 56.6m rộng: 9.0m
11 Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công công trình “Sửa chữa nâng cấp đường liên xã Tân Thạnh Tây-Trung An, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 478.000.000 đồng Đường dài 2200m rộng 12.5m
12 Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công công trình “Sửa chữa nâng cấp đường Lộc Phước – Sông Lô”, huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 546.477.000 đồng Đường dài 4420m rộng 9.0m
13 Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công công trình “Sửa chữa nâng cấp đường Ba Sa” huyện Củ Chi, TP HCM. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 469.000.000 đồng Đường dài 3917m rộng: 12m trong đó có 1 cầu BT DUL dài 19.3m rộng: 12m
14 Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công công trình « Sửa chữa nâng cấp đường vào khu sinh thái Hoa cá Kiểng » huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 490.000.000 đồng Đường dài 3250m rộng 12m trong đó có 1 cầu BT DUL dài 44.4m rộng 12m
15 Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công công trình « Sửa chữa và nâng cấp đường Phước Thạnh – Trung Lập Thượng. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 459.000.000 đồng Đường dài 3567m rộng 9.0m trong đó có 2 cầu BT DUL, 1 cầu dài: 24.54m rộng 9.0m và 1 cầu dài 13.2m rộng 9.0m
16 Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công bổ sung công trình « Sửa chữa và nâng cấp đường Trung An – Phú Hòa Đông ». Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 487.623.000 đồng Thiết kế 1 cầu BT DUL dài 48.2m rộng 10.0m
17 Thiết kế bản vẽ thi công công trình « Đường kết nối vào Trung tâm Công nghệ Sinh học Đồng Nai », xã Xuân Trường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Sở Khoa Học Công Nghệ Đồng Nai 467.000.000 đồng Đường dài 3900m rộng 12m
II CÁC HỢP ĐỒNG LẬP DỰ ÁN
1 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình “ Sửa chữa nâng cấp đường Phạm Văn Cội”, huyện Củ Chi, TPHCM. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 1.144.130.000 đồng Đường dài: 9317m rộng 9.0m.
2 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình “ Sửa chữa nâng cấp đường Cây Trôm – Mỹ Khánh”, huyện Củ Chi, TPHCM. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 649.216.000 đồng Đường dài 4895m rộng 9.0m
3 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình “ Sửa chữa nâng cấp đường Đỗ Đăng Tuyển”, huyện Củ Chi, TPHCM. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 568.360.000 đồng Đường dài 4820m rộng 9.0m
4 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình “ Nâng cấp mở rộng đường Đoàn Nguyễn Tuân”, huyện Bình Chánh, TPHCM. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Bình Chánh 410.863.000 đồng Đường dài 2558m rộng 12.5m
5 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo nâng cấp đường Trần Đại Nghĩa (Đoạn từ cầu kênh B đến đường Thanh Niên)» huyện Bình Chánh, TPHCM. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Bình Chánh 464.499.000 đồng Đường dài 4867m rộng 14m
6 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình “ Nâng cấp đường nối từ tỉnh lộ 15 vào Bùng Binh Gò Riềng”,huyện Củ Chi, TPHCM. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 490.000.000 đồng Đường dài 2352m rộng 9.0m trong đó có 1 cầu BT DUL dài 56.6m rộng: 9.0m
7 Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công công trình “Sửa chữa nâng cấp đường liên xã Tân Thạnh Tây-Trung An, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 389.896.000 đồng Đường dài 2200m rộng 12.5m
8 Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình “Sửa chữa nâng cấp đường Lộc Phước – Sông Lô”, huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 410.000.000 đồng Đường dài 4420m rộng 9.0m
9 Khảo sát, lập dự án đầu tư công trình “Sửa chữa nâng cấp đường Ba Sa” huyện Củ Chi, TP HCM. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 425.678.000 đồng Đường dài 3917m rộng 12m, cầu dài 19.3m rộng 11m
10 Khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng công trình « Sửa chữa nâng cấp đường vào khu sinh thái Hoa cá Kiểng » huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 378.000.000 đồng Đường dài 2858m rộng 12m trong đó có 1 cấu BT DUL dài 44.4m rộng 12m
11 Khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng công trình «Sửa chữa lớn đường Suối Lội» huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 324.000.000 đồng Đường dài 3320m rộng 7.5m
12 Khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng công trình «Hệ thống thoát nước khu đô thị hóa xã Tân Thông Hội » huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 478.000.000 đồng Hệ Thống Cống Þ80cm đến cống hộp 3mx3m
13 Khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng công trình «Hệ thống thoát khu trung tâm huyện ly Củ Chi» huyện Cu Chi, TP Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 498.000.000 đồng Hệ Thống Cống Þ80cm đến cống hộp 3mx3m
14 Khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng công trình « Sửa chữa nâng cấp đường Phước Thạnh - Trung Lập» huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình huyện Củ Chi 479.000.000 đồng Đường dài 3567m rộng 9.0m trong đó có 2 cầu, 1 cầu dài 25.24m rộng 9.0m và 1 cầu dài 13.2m rộng 9.0m
__________________________________________________________________________________________________
Bạn đang nghe bài hát  Vị Ngọc Đôi Môi  do ca sĩ  Quang Dũng và Thanh Thảo trình bày