SỔ TAY THIẾT KẾ                (Trang này còn đang tiếp tục cập nhật)
I. GIỚI THIỆU
Trang web này chủ yếu cung cấp cho các bạn một số tài liệu làm công việc xây dựng giao thông mà các bạn cần phải có, cụ thể như : Các chương trình thiết kế, chương trình tính dự toán, các chương trình tính toán trong xây dựng, các bản vẽ thiết kế mẫu về cầu, các bản vẽ thiết kế mẫu về đường, các bản vẽ thiết kế mẫu về cống .v.v. rất nhiều việc khác nữa. Đặc biệt là rất hữu ích cho các bạn làm công tác thiết kế giao thông. Các bạn chỉ cần dowload về sử dụng tự do (free, free from care).
Tin tưởng rằng trang web này sẽ là một cuốn sổ tay thiết kế Online cho các bạn. Hy vọng bạn sẽ hài lòng.
II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ

1. Chương trình thiết kế đường ô tô QUANG HUY

Chương trình thiết kế đường HUY HOÀNG phiên bản 5.1 được Th.s Nguyễn Huy Hoàng viết từ năm 1996. Đến nay đã nâng cấp lên và đổi tên thành "Phần mềm thiết kế đường ô tô QUANG HUY ".
Bạn có thể lấy chương trình về tại đây   ------> " Click Để Download Phần mềm TKĐ ô tô QUANG HUY"
Lấy file hướng dẫn về tại đây                ------> " Click Để Download file hướng dẫn Microsoft Word"
Mọi thắc mắc liên hệ anh Hoàng số ĐT : 0903668578;


2. Chương trình vẽ trắc dọc cống dọc đường

Nếu bạn là một Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường thì chắc chắn bạn phải chuẩn bị cho mình một số kiến thức về chương trình ứng dụng để phục vụ cho công việc của mình, trong đó phần mềm vẽ trắc dọc cống dọc đường là một phần mềm phải là công cụ phục vụ cho bạn, bạn phải biết nó. Phần mềm này nằm trong modul trong chương trình thiết kế đường QUANGHUY 2013. Bạn chỉ cần DownLoad về sử dụng.


3. Chương trình vẽ trắc dọc cống ngang đường

Phần mềm này nằm trong modul trong chương trình thiết kế đường QUANG HUY. Bạn chỉ cần DownLoad về sử dụng.


4. Chương trình tính dự toán

Chương trình dự toán chạy rất tốt, các bạn chỉ cần tải về, đọc hướng dẫn, cài đặt theo hướng đẫn là xong. Nếu có gì trở ngại bạn có thể gọi điện người hướng dẫn gặp a. Ánh ĐT 0988063763 để được trợ giúp.
Bạn lấy file hướng dẫn tại đây                      ----> Click Để Download
Bạn lấy file chương trình dự toán tại đây       ----> Click Để Download

5. Chương trình tính kết cấu cầu                                    --------> Click Để Download

6. Chương trình tính cọc                                                 --------> Click Để Download

7. Chương trình tính kết cấu mặt đường                        --------> Click Để Download

8. Chương trình tính kết cấu cống                                  --------> Click Để Download

9. Chương trình tính tường chắn                                     --------> Click Để Download

10. Chương trình tính thủy lực thủy văn công trình          --------> Click Để Download

11. Chương trình tính lún công trình                                  --------> Click Để Download

12. Chương trình tính trượt công trình                            --------> Click Để Download
III. CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ MẪU

1. Bản vẽ thiết kế mẫu về cầu                    

- Cầu dầm hộp đúc hẫng SĐN 2x45m + (60m+90m+60m) + 2x45m        ------> Click Để Download
- Cầu dầm hộp đúc hẫng SĐN 3xI33m+ [48m + 72m + 48m] +3xI33m    ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 9 nhịp I33m căng sau                                ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 7 nhịp I33m, cọc khoan nhồi                      ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp I33m căng sau                                ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp I33m, coc khoan nhồi                      ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 3 nhịp 24.54m+24.54m+24.54m                 ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp 24.54m                                          ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu BTCT DUL 1 nhịp 24.54m dang khác                           ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  3 nhịp 18.6m+18.6m+18.6m                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  3 nhịp 18.6m+18.6m+18.6m cải tiến         ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  1 nhịp 18.6m cải tiến                               ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  3 nhịp 12.5m+18.6m+12.5m                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  1 nhịp 12.5m                                          ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT thường  3 nhịp 12m+12m+12m                        ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT dầm bản khẩu độ bình quân 6m, miền núi         ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT dầm bản khẩu độ bình quân 6m, đất yếu           ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL dầm T275 L=6m                                       ------> Click Để Download

* CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẢI TRỌNG 8 TẤN
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  3 nhịp 15m TT 8 Tấn                               ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  1 nhịp 15m TT 8 Tấn                               ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  BTCT DUL  3 nhịp 12m TT 8 Tấn                               ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cầu  thép   3 nhịp 12m +14m +12 m TT 8 Tấn                   ------> Click Để Download

2. Bản vẽ thiết kế mẫu về đường

- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 120m                                      ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 41m                                        ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 40m                                        ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 31.5m                                      ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 30m dạng 1                              ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 30m dạng 2                              ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 27.5m                                      ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 26m gia cố cọc cát                    ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 25m                                         ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 20m dạng 1                              ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 20m dạng 2                              ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 20m dạng 3                              ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 18m                                         ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 17m                                         ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 12.5m                                      ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội thị rộng 12m                                         ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường cấp III rộng 12m                                         ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội bộ rộng 9m                                           ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường cấp IV rộng 9m                                           ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội bộ rộng 7m                                           ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội bộ rộng 6m                                           ------> Click Để Download
- Trắc ngang mẫu đường nội bộ rộng 4m                                           ------> Click Để Download

3. Bản vẽ thiết kế mẫu về cống hộp

- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 4m x 4m                                ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 3m x 3m đúc tại chỗ               ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 4 x 2m x 2.5m                             ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 2 x 3m x 3m                                ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 3m x 3m                                ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 2.5m x 2.5m                          ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 2.4m x 2.4m đúc tại chỗ         ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 2 x 1m x 1m đúc tại chỗ              ------> Click Để Download
- Bản vẽ mẫu cống hộp khẩu độ 1 x 1m x 1m đúc tại chỗ              ------> Click Để Download

4. Bản vẽ thiết kế mẫu về cống tròn

- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 3 x d150cm                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 2 x d150cm                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 1 x d150cm                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 2 x d120cm                    ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn 2d100cm                       ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn d100cm                        ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn d80cm                          ------> Click Để Download
- Bản vẽ thiết kế mẫu đầu thân cống tròn d60cm                          ------> Click Để Download

5. Bản vẽ thiết kế mẫu các công trình phụ trợ
- Bản vẽ điện chiếu sáng                                                            ------> Click Để Download
- Bản vẽ biển báo                                                                      ------> Click Để Download
- Bản vẽ cọc tiêu                                                                        ------> Click Để Download

6. Sản phẩm lưới chắn rác chống tự ý tháo gỡ                          ------> Click Để Download